Karol Józef Erdmann Henckel von Donnersmarck

Just found this great post about Karol Henckel on facebook.

The post reads: “Karol Józef Erdmann Henckel von Donnersmarck (ur. 24 stycznia 1688, zm. 6 marca 1760) – baron i hrabia cesarstwa, wolny pan stanowy Bytomia. Jego matka Julianna Maksymiliana Coob von Neyding zakupiła pałac w Siemianowicach. Zmarł w Sopron i został pochowany w tamtejszym kościele pw. św. Michała Archanioła.” Which is Polish and translates to: “Karol Józef Erdmann Henckel von Donnersmarck (born January 24, 1688, died March 6, 1760) – baron and count of the empire, free state lord of Bytom. His mother Julianna Maksymiliana Coob von Neyding purchased the palace in Siemianowice. He died in Sopron and was buried in the local church of St. Michael the Archangel.”